เพื่อพัฒนาและชะลอการเสื่อมสภาพทางร่างกาย คงความสามารถของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ลดการเสื่อมถอยของร่างกาย

Visitors: 84,565