การดูแลแบบรายวัน


การดูแลแบบรายวัน

• บริการดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้า-เย็นกลับ (Day-Care)
สำหรับผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้ จุดประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพัฒนาสุขภาพทางกายและใจให้กับผู้สูงอายุ โดยมีการจัดกิจกรรม และการสันทนาการเพื่อพัฒนากระตุ้นสมอง เน้นให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตอยู่ติดบ้าน ที่ถึงแม้จะยังอยู่กับครอบครัว และอาจมีผู้เฝ้าดูแล อาจไม่มีโอกาสได้ลงมือทำภารกิจส่วนตัวบางอย่างด้วยตนเอง และอาจไม่ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากนัก ซึ่งเป็นการสร้างความเครียดภายในจิตใจได้ ส่งผลให้มีภาวะสมองเสื่อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงรู้สึกว่าตนเองยังคงมีสังคมจากการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับทางศูนย์ฯและผู้สูงอายุคนอื่น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

 

 

ตารางกิจกรรมเดือนเมษายน

 

 

ติดต่อสอบถาม

065-993-2556

Visitors: 44,945