การดูแลแบบรายวัน

การดูแลแบบรายวัน

• บริการดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้า-เย็นกลับ (Day-Care)
สำหรับผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้ จุดประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพัฒนาสุขภาพทางกายและใจให้กับผู้สูงอายุ โดยมีการจัดกิจกรรม และการสันทนาการเพื่อพัฒนากระตุ้นสมอง เน้นให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตอยู่ติดบ้าน ที่ถึงแม้จะยังอยู่กับครอบครัว และอาจมีผู้เฝ้าดูแล อาจไม่มีโอกาสได้ลงมือทำภารกิจส่วนตัวบางอย่างด้วยตนเอง และอาจไม่ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากนัก ซึ่งเป็นการสร้างความเครียดภายในจิตใจได้ ส่งผลให้มีภาวะสมองเสื่อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงรู้สึกว่าตนเองยังคงมีสังคมจากการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับทางศูนย์ฯและผู้สูงอายุคนอื่น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

Half Day (ครึ่งวัน)
ระยะเวลา 9:00 น.-13:00 น.
ค่าใช้จ่ายการดูแล 990 บาท*

โปรแกรมรวม
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
กิจกรรมพัฒนาสมองและกิจกรรมสันทนาการ
อาหารกลางวัน

Full Day (เต็มวัน)
ระยะเวลา 9:00 น.-17:00 น.
ค่าใช้จ่ายการดูแลแบบรายวัน 1,900 บาท*

โปรแกรมรวม
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
กิจกรรมพัฒนาสมองและกิจกรรมสันทนาการตลอดทั้งวัน
ONSEN 1 ครั้ง 
กายภาพบำบัด
อาหารกลางวันและอาหารว่าง

(*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ตารางกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

 

ติดต่อสอบถาม

065-993-2556

Visitors: 37,982