โปรโมชั่น

 

HANNO-VEJPONG GERIATRIC CENTER

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์

“ Japanese Dementia Care for Thai Elderly ”

 

โปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาคารไทยพานิชย์ เริ่ม 23 มีนาคม - 30 กันยายน 2563
*เงื่อนไขรายการ

●  สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (เฉพาะบัตรเครดิตที่ชำระเต็มจำนวน) ณ ฮันโนะ เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์  (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ดูแลผู้ สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่  23 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 เพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษโดยเงื่อนไข ฮันโนะ เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ กำหนด● สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้● เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ธนาคารมิได้มีความรับผิดชอบ หรือ ต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดยผู้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง● ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิพิเศษ/ประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด● โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
**เงื่อนไขแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เพียงใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดซื้อ● สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้นบัตรเครดิตแฟมิลี่พลัส, บัตรเครดิต SCB M และ บัตรเครดิตนิติบุคคล ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ HVGC  เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตของไทยพาณิชย์ 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่  23 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563● จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม SCB Rewards เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 คะแนนต่อท่าน หรือเทียบเท่า 2,000 บาทต่อท่านต่อเดือนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้• ธนาคารจะดำเนินการตัดคะแนนสะสม SCB Rewards และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป• ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม SCB Rewards เพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสมและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)• คะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

โปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เริ่ม 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
เงื่อนไขรายการ

● สิทธิพิเศษสำหรับเครดิตธนาคารกรุงเทพ ที่่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเฉพาะซื้อสินค้า/บริการแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้นไม่รวมการผ่อนชำระทุกประเภทl ธนาคารขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ไม่รวมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อl สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้ ● ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้เเย้งคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000 


เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ต่อที่ 1 :  เงื่อนไขลด/สิทธิพิเศษ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนดโปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย   ต่อที่ 2 :  ● รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดชำระค่าบริการ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และแลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ ● ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ที่มีความประสงค์รับเงินคืน 15% ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนพิมพ์ BEAUTY ตามด้วยหมายเลขบัตร 16  หลัก ส่งมาที่ 4712008 และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) SMS ทุกครั้งในวันที่ทำรายการซื้อสินค้าที่ท่านต้องการแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรธนาคารกรุงเทพ ประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (ยกเว้น บัตรเสริม), บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ได้แก่บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย  ลูกค้าสามารถใช้คะเเนนสะสม Thank You Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น และแลกคะเเนนสะสม Thank You Rewards ต้องแลกเต็มจำนวน (เท่ายอดซื้อ) หากมีคะแนนสะสม Thank You Rewards ไม่เพียงพอ จะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน ● คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะเเนนที่ทำรายการแลกและไม่สามารถยกเลิก คืน เเลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ● ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าบัตรหลักและมีสถานภาพหลักปกติ ไม่ผิดนัดชำระและไม่ผิดเงื่อนไขใดๆในการใช้บ้ตรเครดิต จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนให้  ธนาคารจะคำนวนยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรทุกสิ้นเดือนปฎิทินและดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน และจะแสดงรายการในใบเเจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในรอบบัญชีที่ธนาคารเครดิตเงินคืนให้  ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ที่แอปพลิเคชั่น บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 0 2638 400 กด 1522


 

 

ติดต่อสอบถาม

065-993-2556

Visitors: 44,945