โรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ทางตอนใต้ของเมืองไซทามะ ประเทศญี่ปุ่น (ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโตเกียว) โดยเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบภาวะสมองเสื่อมเช่น โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

โรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะบริหารงานโดย ผู้อำนวยการ นายแพทย์โยชิอะกิ คิงาว่า และ รองผู้อำนวยการ แพทย์หญิง อะกิโก คิงาว่า มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 297 คน โดยโรงพยาบาลฯเป็นอาคารขนาดใหญ่ 8 ชั้น ที่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 380 เตียง

ด้วยการบริหารงานของแพทย์อายุรศาสตร์ทั้งสองท่าน ที่ยึดหลักกระบวนการรักษาที่เฉพาะ เจาะจงเป็นรายบุคคล ด้วยความเคารพและให้เกียรติผู้เข้ารักษาเป็นอย่างยิ่ง ทำให้โรงพยาบาลฮันโนะได้รับความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพการให้บริการ และประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี

กิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ

 

อาหาร
• อาหารเช้า 8:00 น.
• อาหารกลางวัน 12:00 น.
• อาหารว่าง 15:00 น.
• อาหารเย็น 18:00 น.

• นักโภชนาการดูแลจัดสรรให้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลประกอบกับคำแนะนำแพทย์
• ไม่รับประทานอาหารในห้องนอน

 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
• จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจ ในการดำรงชีวิต โดยนักกิจกรรมบำบัด (มีบริการในแต่ละชั้น)
• ดนตรีบำบัด (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

 

กิจกรรมต่างๆ
• คาราโอเกะ
• ออกกำลังกาย
• เกมส์
• งานฝีมือ
• การเดินเพื่อสุขภาพ

 ติดต่อสอบถาม

065-993-2556

Visitors: 44,945