การดูแล/รูปแบบห้อง/ราคา (Call Center : 065-993-2556)

อาหารทางสายยางอาหารปั่นสายสวนปัสสาวะดูดเสมหะออกซิเจนกายภาพบำบีด
Visitors: 103,409