การดูแล/รูปแบบห้อง/ราคา (Call Center : 065-993-2556)

การดูแลของเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยจัดให้บริการทั้งในรูปแบบ รายวัน การพักอาศัยระยะสั้น และการพักอาศัยระยะยาว รวมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมองให้กับผู้สูงอายุ เน้นการให้ทำกิจวัตรประจำวันเฉกเช่นเดียวกับเวลาที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านให้มากที่สุด

 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะทำให้เกิดอาการสับสนได้ ทางศูนย์ฯ สนับสนุนให้ครอบครัวของผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุมากเท่าที่จะทำได้ เพราะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง นอกจากนี้ การเข้าสังคมและทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยกระตุ้นให้สมองเกิดการพัฒนา ทางศูนย์ฯ สนับสนุนให้ผู้เข้าพักอาศัยทุกท่านได้มีการพบปะ พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกันตามความสมัครใจ ทางศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้สูงอายุดำเนินกิจกรรมต่างๆ และลงมือทำด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยศูนย์ฯ จะคอยช่วยเหลือในบางกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ เพราะหากท่านผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้ทำอย่างที่เคยทำแล้ว อาการของโรคจะแสดงออกมากยิ่งขึ้น จนถึงระดับที่ไม่สามารถทำกิจวัตรบางอย่างด้วยตนเองได้อีกเลย

 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมมักมีอาการวิตกกังวลและรู้สึกแย่ต่ออาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง การรักษาที่เหมาะสมที่สุด คือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน ทางศูนย์ฯ ตั้งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และดูเเลท่านผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว ด้วยมาตรฐานและการกำกับดูแลจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการฝึกอบรมทีมงานอย่างสมํ่าเสมอ

 

รูปแบบการดูแล

 1. การดูแลแบบเข้าพักอาศัย 

(ห้องไพรเวท พลัส ห้องไพรเวท และห้องคู่)

       - การพักอาศัยแบบระยะสั้น

       - การพักอาศัยแบบระยะยาว

 2. การดูแลแบบรายวัน

รายละเอียดรูปแบบห้องพักส่วนตัว

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ได้ใช้หลักการออกแบบพื้นที่ใช้สอย ตามมาตรฐานโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น

โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น

1.  ใช้วัสดุปูพื้นห้องชนิดพิเศษ ที่มีความหนา 5 มิลลิเมตรซึ่งหนากว่าพื้นห้องทั่วไป

เพื่อช่วยลดแรงกระแทกหรือลดการบาดเจ็บ เมื่อผู้สูงอายุล้ม

2. ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

3. วางผังฟลอร์แพลน โดยใช้เลย์เอ้าท์รูปโดนัท เพื่อป้องกันการหลงของผู้สูงอายุ

4. มีราวจับเดินติดผนัง รอบๆพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเกาะเดินได้

5. ขนาดห้องพักส่วนตัวและรูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ถูกออกแบบมาให้มีระยะห่างและขนาดที่เหมาะสม 

เพื่อป้องกันอันตรายจากการล้มของผู้สูงอายุ

6. ในห้องพักส่วนตัว ไม่ติดตั้งอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เกินความจำเป็น เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ

ออกมาร่วมกิจกรรมนอกห้องพักส่วนตัว

7. หลักการดูแล กฎระเบียบ ตามหลักการดำเนินงาน มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

  

ห้องพักสวยหรูสะอาด ประกอบด้วย เตียงเดี่ยวไฟฟ้า paramount bed พร้อมราวกั้นลายไม้สวยงาม เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหมือนนอนเตียงปกติของตนเอง โทรทัศน์จอใหญ่ติดผนังภาพคมชัด ห้องน้ำสะอาดสะดวกสบายที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  ตู้เก็บของใช้ส่วนตัวลายไม้ปรับมุมมน โซฟาเบด  ระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉินตลอด24 ชั่วโมง ตำแหน่งห้องอยู่ใกล้เคาน์เตอร์พยาบาล

ห้องพักสวยสะอาดประกอบด้วยเตียงเดี่ยวไฟฟ้า paramount bed พร้อมราวกั้น โทรทัศน์จอใหญ่ติดผนังภาพคมชัด ห้องน้ำสะอาดสะดวกสบาย ที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ  ตู้เก็บของใช้ส่วนตัวลายไม้ปรับมุมมน โซฟาเบด ระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องพักสวยหรู ประกอบด้วย เตียงไฟฟ้า paramount bed พร้อมราวกั้น 2 เตียงโทรทัศน์จอใหญ่ติดผนังภาพคมชัด ห้องน้ำสะอาดสะดวกสบายที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

บริการผู้สูงอายุแบบเช้าไป-เย็นกลับ(DAYCARES)

ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้ จุดประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและพัฒนาสุขภาพทางกายและใจให้กับผู้สูงอายุ โดยมีการจัดกิจกรรม และการนันทนาการเพื่อพัฒนากระตุ้นสมอง เน้นให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตอยู่ติดบ้านที่ถึงแม้จะยังอยู่กับครอบครัว และอาจมีผู้เฝ้าดูแล อาจไม่มีโอกาสได้ลงมือทำภารกิจส่วนตัวบางอย่างด้วยตนเอง และอาจไม่ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากนัก ซึ่งเป็นการสร้างความเครียดภายในจิตใจได้ส่งผลให้มีภาวะสมองเสื่อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงรู้สึกว่าตนเองยังคงมีสังคมจากการร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับทางศูนย์ฯและผู้สูงอายุคนอื่น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
Visitors: 52,137