HANNO-VEJPONG GERIATRIC CENTER

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์

“ Japanese Dementia Care for Thai Elderly ”

การดูแลของเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยจัดให้บริการทั้งในรูปแบบ รายวัน การพักอาศัยระยะสั้น และการพักอาศัยระยะยาว รวมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมองให้กับผู้สูงอายุ เน้นการให้ทำกิจวัตรประจำวันเฉกเช่นเดียวกับเวลาที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านให้มากที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะทำให้เกิดอาการสับสนได้ ทางศูนย์ฯ สนับสนุนให้ครอบครัวของผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุมากเท่าที่จะทำได้ เพราะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง นอกจากนี้ การเข้าสังคมและทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยกระตุ้นให้สมองเกิดการพัฒนา ทางศูนย์ฯ สนับสนุนให้ผู้เข้าพักอาศัยทุกท่านได้มีการพบปะ พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกันตามความสมัครใจ ทางศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้สูงอายุดำเนินกิจกรรมต่างๆ และลงมือทำด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยศูนย์ฯ จะคอยช่วยเหลือในบางกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ เพราะหากท่านผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้ทำอย่างที่เคยทำแล้ว อาการของโรคจะแสดงออกมากยิ่งขึ้น จนถึงระดับที่ไม่สามารถทำกิจวัตรบางอย่างด้วยตนเองได้อีกเลย ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมมักมีอาการวิตกกังวลและรู้สึกแย่ต่ออาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง การรักษาที่เหมาะสมที่สุด คือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน ทางศูนย์ฯ ตั้งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และดูเเลท่านผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว ด้วยมาตรฐานและการกำกับดูแลจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการฝึกอบรมทีมงานอย่างสมํ่าเสมอ

รูปแบบการดูแล

• การพักอาศัยระยะสั้น
• การพักอาศัยระยะยาว


 

ประเภทห้อง

• ห้องเตียงเดียว
           ห้องพรีเมียม 
           ห้องไพรเวท
• ห้องเตียงคู่

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 60,000 บาท ต่อเดือน
(หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 สิ่งอำนวยความสะดวก

• เกมกระตุ้นสมอง
มุมที่รวบรวมเกมต่างๆ นอกเหนือจากความเพลิดเพลินที่จะได้รับ วัตถุประสงค์ของการเล่นเกม เกมคอมพิวเตอร์ เกมกระดาน เกมslot machine และเกมอื่นๆที่จัดเตรียมไว้นั้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมสันทนาการที่ช่วยในการกระตุ้นสมอง และช่วยในการฝึกความจำให้อยู่ในระดับเดิมให้ได้มากที่สุด
• ห้องเสริมสวย
การให้บริการดูแลจัดแต่งทรงผม และการเสริมความงาม ช่วยทำให้เพิ่มความสดชื่นได้ 
• สวนญี่ปุ่น
สวนญี่ปุ่นขนาดย่อมในจุดพักผ่อนทำให้ได้สัมผัสรับรู้ธรรมชาติ และผ่อนคลาย
• นวดแผนไทย
นวดแผนไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหว เพื่อประโยชน์สมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น และทำให้อารมณ์ได้รับการฟื้นฟู
• สระออนเซ็น
การแช่สระนํ้าอุ่น จะทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย ช่วยในเรื่องระบบการหมุนเวียนของเลือด พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหว การเดิน ลุก นั่ง ในสระนํ้าเป็นการออกกำลังแบบเบาๆด้วยเช่นกัน เพื่อประโยชน์สมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น
• คาเฟ่
การพบปะสังสรรค์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการมีสังคม การปฎิสัมพันธ์ช่วยให้เกิดการกระตุ้นสมอง และช่วยฟื้นฟูด้านอารมณ์

ติดต่อสอบถาม

065-993-2556

Visitors: 44,945