คุณภาพชีวิต (Call Center : 065-993-2556)

เราดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะสมองเสื่อม และผู้สูงอายุที่ประสบภาวะถดถอยทางร่างกายแต่ละท่าน ด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
ให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม
Visitors: 112,367