HANNO-VEJPONG GERIATRIC CENTER ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ – เวชพงศ์ (Call Center : 065-993-2556)

เราดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะสมองเสื่อม และผู้สูงอายุที่ประสบภาวะถดถอยทางร่างกายแต่ละท่าน ด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม

        ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ เกิดจาก ความร่วมมือกันของครอบครัวซาโต้ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมนานกว่า 20 ปี และบริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี

        ด้วยประสบการณ์จาก ทั้งทางด้านโรงพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ความชำนาญทางด้านการดูแลสุขภาพ การควบคุมดูแลด้านสุขอนามัย ความเข้าใจในผู้สูงอายุ ความเข้าใจในความรู้สึกของผู้มีภาวะโรคสมองเสื่อม และความเข้าใจในความรู้สึกของครอบครัว

       ฮันโนะ-เวชพงศ์จึงมีความเชื่อมั่นอย่างสูงที่จะดูแลผู้สูงอายุ และสร้างความสบายใจให้แก่ครอบครัวของผู้สูงอายุ ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกียรติท่านผู้สูงอายุเสมือนท่านคือผู้สูงอายุของพวกเราชาวฮันโนะ-เวชพงศ์เองทุกคน

 

บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : คุณจุนอิชิโร่ ซาโต้ 
สำนักงานใหญ่ : 84 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท

 

      อาการหลักของภาวะสมองเสื่อม เช่น การสูญเสียความทรงจำ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม แต่ปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อม (BPSD) เช่น การใช้ความรุนแรง หรือไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมบางท่านเท่านั้น เพราะว่า ปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจใน ผู้ป่วยสมองเสื่อม (BPSD) นั้นเกี่ยวข้องกับความรู้สึก และมักจะเกิดจากความเครียด ที่ส่งผลมาจากสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของครอบครัวและคนใกล้ชิด 

      ผมได้มีโอกาสพูดคุยและปรึกษากับคนไทยหลายคนเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และผมพบว่ามีคนไทยหลายคนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้

      ด้วยความชำนาญและประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของผม ผมมีความรู้สึกอยากที่จะแบ่งปันกับสังคมชาวไทยว่า ภาวะสมองเสื่อมคืออะไร และ แนวทางการดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเป็นอย่างไร และผมเชื่อว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะนี้อย่างแท้จริง จะช่วยเสริมสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับผู้สูงอายุได้มากขึ้นด้วยครับ

       นอกจากนี้ผมยังรู้สึกได้ว่า ประเทศไทยยังมีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสี่อม เมื่อปี พ.ศ. 2533 ประเทศญี่ปุ่นได้ผ่านช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มาแล้ว ด้วยแนวทางและวิธีการดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการค้นคว้า ศึกษา ทดลองและปฏิบัติผ่านมาเป็นเวลานาน เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุในประเทศไทย และเพื่อคงคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกท่านไว้ บริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัดเองก็ได้ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือสังคมไทยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยยาแพทย์แผนไทยและจีนมานานมากกว่า 100 ปี ผมจึงได้ตัดสินใจที่จะร่วมก่อตั้งเป็น บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ HVGC เพื่อนำความรู้ วิธีการ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมาใช้ในประเทศไทย

       ด้วยวุฒิบัตรรับรองการเป็นที่ปรึกษาในด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และการรับรองในด้านนันทนาการบำบัด ผมมีความตั้งมั่นว่า ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ จะให้การสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และมีความสุขครับ

นายจุนอิชิโร่  ซาโต้

CEO & Certified Dementia Care Advisor

 

 

Visitors: 52,137